Trädgården

12.12.2019

Det har aldrig funnits någon egentlig trädgård till huset. Framför huset fanns en gårdsplan och bakom huset fanns troligen en liten gräsyta som förband huset med uthuset, som också rymde de två dubbel-utedassen (jodå, de finns kvar i dag och de kommer att bevaras).

Huset hade en förhållandevis liten tomt som snuddade vid husgaveln, så efter att vi fått tillgång till fastigheten lyckades vi köpa till lite mark som kom till användning för väg, avloppsanläggning, trädgård och grishage.  

Uthuset som det såg ut när vi köpte huset.
Uthuset som det såg ut när vi köpte huset.

Markarbeten och stenläggning framför huset, våren 2018.

Stockros, rysk martorn, praktriddarsporre, lavender, purpurklätt, borstnejlika...
Stockros, rysk martorn, praktriddarsporre, lavender, purpurklätt, borstnejlika...
Praktriddarsporre!
Praktriddarsporre!
Höstflox framför vissnade riddarsporrar och blommande rysk martorn, lavender och såpnejlika!
Höstflox framför vissnade riddarsporrar och blommande rysk martorn, lavender och såpnejlika!
Löjtnantshjärta!
Löjtnantshjärta!