Byggnadens historia & restaurering


Byggnaden som vi nu kallar Lilla Teatern uppfördes som Ordenshus år 1926. Fastigheten såldes under 1960-talet till en auktionsförrättare som bedrev verksamhet i huset under nästan fem decennier, varvid huset fick namnet "Auktionshallen". För vår del får man gärna kalla huset både Auktionshallen och Ordenshuset, men vi har valt att ge huset ännu ett namn, som vi hoppas ska spegla framtidens verksamhet i den magnifika och vackra träbyggnaden.

Att renovera ett hus med så speciell karaktär, en sådan takhöjd och sådana stora fina fönsterpartier har varit en ynnest. Men det har också varit något vi gjort med särskild omsorg i vetskap om hur värdefull husets historia är för byn. Det finns många bybor som har en särskild relation till huset, som delar minnen, som stått på scenen, deltagit i aktiviteter och kanske till och med firat sitt bröllop här.

Det har varit en självklarhet för oss att bevara och ta fram husets alla originaldetaljer, men vi har ändå tagit oss friheten att med färgsättning och genom vissa nödvändiga ombyggnationer sätta vår prägel på huset.

Är du intresserad av att följa våra byggprojekt så hittar du en hus- och byggdagbok på instagram: @hugmagikern. I facebookgruppen "Jag renoverade ett ödehus" kan du också hitta ett album med namnet "Lilla Teatern i Axmarby".