OM OSS

Lilla Teatern i Axmarby ägs av Catarina och Oskar Egemar. Vi har, sedan vi köpte huset 2017, lagt ner själ och hjärta i att renovera huset och att anlägga en trädgård som harmonerar med husets karaktär.

Vi har tillsammans och var och en för sig renoverat ett antal hus och lägenheter genom åren. Fram till det att vi köpte Lilla Teatern, eller Ordenshuset, var detta en hobby, men i och med Lilla Teatern har renoveringsarbetet glidit över till att få en mer yrkesmässig karaktär. 

För att inte lida brist på renoveringsobjekt har vi nu tryggat framtida jobb genom det Lilla Huset på Mellanvägen. I strävan efter att behålla hobby-känslan och inte tappa lusten att snickra och hitta kreativa lösningar, så kommer vi dock att ta en paus i några år innan vi drar igång med det arbetet. 

Vi hoppas att ni finner Lilla Teatern lika njutbar som vi gör. De gamla originalfönstren har en särskild plats i våra hjärtan liksom biblioteket på övervåningen och den gamla biljettluckan i foajen. Känslan i salen när skymningen faller och färgsättningen framträder som allra bäst är underbar. 

Välkomna in!

...